Teatr
(Tr)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Utrwalenie wiadomości związanych z teatrem, nie tylko starożytnym.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu