• Kurs sprawdza wiadomości ucznia klasy II z j polskiego (literatura + gramatyka)

  • Konkurs pozwoli Ci sprawdzić wiedzę, na temat Twoich praw i dokumentów
    stanowiących o nich.
  • Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas drugich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności z fizyki i chemii i uzyskać dodatkowe punkty z tych przedmiotów.
  • Konkurs pozwoli Ci sprawdzić wiedzę, na temat Twoich praw i dokumentów stanowiących o nich.